Sản phẩm

   • Tủ điện
   • Thang cáp
   • Máng cáp

Sản phẩm

Sản xuất các sản phẩm trên dây truyền CNC:

 • Tủ trung thế
 • Tủ phân phối chính
 • Tủ phân phối
 • Tủ bù công suất
 • Tủ điều khiển động cơ trung tâm
 • Tủ bơm cứu hỏa
 • Trạm Kiosk
 •  Michael Kors Bags Outlet UK Thang cáp
 • Máng cáp
 • Hệ thống giá đỡ

Manufacture products by CNC machine line:

 • Medium Voltage Switchgear
 • Main Low Voltage Switchgear
 • Distribution Board
 • Power Factor Correction
 • Motor Control Center
 • Fire Fighting Control Panel
 • Kiosk Station
 • Cable Ladder
 • Cable  Michael Kors Bags Sale Tray
 • Support System