Giới thiệu

Công ty cổ phần Công nghiệp Bảo Minh Châu là công ty chuyên ngành về thiết kế, chế tạo, sản xuất tủ bảng điện phân phối và điều khiển công nghiệp.

Anh tap the

Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2008 nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định cũng như hệ thống quản lý có hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.
Sản phẩm và dịch vụ của Công ty luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như: IEC, ASTM, JIS… cũng như tuân thủ yêu cầu của khách hàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bao Minh Chau Industriel JSC specialized in designing, manufacturing of power distribution panels and industrial control panel.
The company applies a quality management system ISO 9001-2008 to ensure product quality stability as well as  to meet customer requirements quickly, efficiently and accurately .
Products and services of the company always comply with international standards such as IEC, ASTM, JIS … as well as compliance with the requirements of our clients with the highest responsibility.