Tuyển dụng

Tuyển dụng

(Tiếng Việt) Tuyển tổ trưởng tổ điện

Đăng bởi Ngày 20/02/2017 Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 293252

Chi tiết

(Tiếng Việt) Tuyển 05 công nhân điện

Đăng bởi Ngày 16/02/2017 Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 293614

Chi tiết

CNC Engineer

Đăng bởi Ngày Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 293588

Chi tiết

Electrical Engineer

Đăng bởi Ngày Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 293587

Chi tiết

Sales Engineer

Đăng bởi Ngày Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 293315

Chi tiết

Tax Accountant

Đăng bởi Ngày Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 293478

Chi tiết

General Accountant

Đăng bởi Ngày 18/07/2016 Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 294573

Chi tiết

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng nhân viên

Đăng bởi Ngày 02/03/2016 Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 296460

Chi tiết

Order Coordinator

Đăng bởi Ngày 11/11/2015 Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 295988

Chi tiết

(Tiếng Việt) Tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh

Đăng bởi Ngày 27/02/2015 Chuyên mục Requirement

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt. Số lượt xem: 296014

Chi tiết